Els videojocs i els valors socials

Quina normativa regula l’etiquetatge dels videojocs?

El primer que cal aclarir és que un videojoc no es considera legalment una joguina, d’acord amb el  que estableix el Reial Decret 1205/2011, de 26 d’agost, sobre la seguretat de les joguines, – punt 15 de l’Annex I-.

Per tant, actualment no hi ha cap normativa específica que els reguli i ha estat el propi sector privat el que ha intentat establir alguns criteris  sobre la seva comercialització.

Davant d’aquest buit normatiu, el 12 de març de 2009, el Parlament Europeu va dictar una Resolució sobre la protecció de les persones consumidores, en particular dels menors d’edat, pel que fa a l’ús dels videojocs.

En aquesta Resolució del Parlament Europeu (2010/C 87 E/21), el Parlament  es fa coneixedor de la importància que han anat adquirint aquests tipus de productes dins de la nostra societat actual.

Entra d’altres aspectes el Parlament Europeu considera que els videojocs :

  • Són molt populars.

  • El seu àmbit      comercial és el mundial i per tant correspon als diferents Estats membres      decidir sobre les mesures dirigides a restringir-ne les vendes o      prohibir-los.

  • Es considera que la      salut mental dels infants i dels adolescents requereix tolerància zero i      mesures dràstiques contra tota violació de les disposicions de protecció      de menors relacionades amb els jocs de vídeo.

  • Reconeix el valor      formatiu d’aquests videojocs, però també reconeix l’existència dels      perills que pot suposar un ús inadequat per part dels menors.

Per això, el Parlament Europeu creu necessari assegurar una protecció adequada dels menors, impedint que puguin accedir a continguts nocius, ja sigui en el moment de comprar els videojocs en les botigues, o en el moment descarregar-los des de la xarxa.

Un dels elements més importants és per tant, que existeixi un sistema de classificació dels continguts d’aquests videojocs i en aquest sentit, el Parlament Europeu opina que el sistema de classificació PEGI ha estat molt útil per orientar als pares i a les mares a l’hora d’avaluar els continguts dels jocs abans de comprar-los i per tant, demana als Estats membres que cooperin amb les organitzacions de persones consumidores i les escoles, per donar a conèixer àmpliament aquest sistema de classificació de continguts.

A l’hora, demana als Estats membres que elaborin una legislació ad hoc, civil i penal, relativa a la venda de videojocs violents per televisor, consola o ordinador.

A Catalunya, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència estableix, en el seu article  63, que no és permès de vendre ni llogar a infants o adolescents materials audiovisuals o multimèdia, com videojocs o altres, que continguin missatges contraris als drets i les llibertats fonamentals reconeguts per l’ordenament jurídic vigent, que incitin a la violència i a activitats delictives, al consum de substàncies que puguin generar dependència, a qualsevol mena de discriminació o que tinguin contingut pornogràfic.

També s’ha de tenir present que la normativa obliga a que tots els productes comercialitzats per a l’ús o el consum d’infants i adolescents hagin de facilitar, de manera visible, informació suficient sobre les característiques i l’ús, i també la franja d’edat, si escau, a la qual són destinats.

Actualment hi ha dues associacions que han establert sistemes de classificació per tal d’ajudar a escollir els videojocs més apropiats per les edats dels infants i adolescents.

El sistema PEGI (Informació Paneuropea sobre Jocs):

És un sistema de classificació privat, que pretén catalogar els vídeojocs sota uns determinats criteris, que pugui permetre, als pares i mares, escollir i conèixer quin tipus de jocs s’estan oferint a les botigues, pel que fa a la violència dels seus continguts, el tipus de llenguatge utilitzat, de la  por o el terror que transmeten, del contingut de caràcter sexual i de com s’explicita, sobre si fa referència a les drogues, a la discriminació o al foment del joc i les apostes.

La classificació inicial la fa l’editor del joc emplenant un formulari i posteriorment, PEGI fa unes verificacions.

A data de novembre de 2013 i segons consta en la seva pàgina web, l’Institut Holandès de Classificació de Material Audiovisual (NICAM) i el Video Standards Council (VSC) són els administradors del sistema PEGI i són els organismes que revisen les classificacions.

S’ha de tenir en compte que la classificació per edats no fa referència al grau de dificultat del joc, sinó a l’ impacte que aquest pot tenir en l’Infant i l’adolescent.

Si una persona consumidora no està d’acord amb aquesta classificació pot presentar una reclamació davant del PEGI.

Podeu trobar més informació sobre PEGI en el següent enllaç: http://www.pegi.info/es/index/id/89/

En aquest vídeo podreu veure d’una manera molt gràfica quin és el significat de cada un dels símbols que utilitza la classificació PEGI.

Entertainment Software Rating Board (ESRB):

L’anomenada  Junta de classificació de programari d’entreteniment (ESRB en anglès) ha dissenyat uns anagrames per oferir informació sobre el contingut dels jocs de vídeo i d’ordinador per tal que les persones consumidores puguin prendre decisions informades quan realitza les seves compres. Les classificacions de la ESRB consten de dues parts: els símbols de classificació indiquen l’edat adequada per al joc i els descriptors de contingut indiquen els elements particulars del joc que poden haver motivat la classificació assignada i / o poden ser d’interès o preocupació.

Podeu trobar informació sobre aquesta classificació en el següent enllaç: http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide_sp.jsp

També podeu veure aquest vídeo sobre aquest tipus de classificació

Autoregulació

A Espanya, l’Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE), ha adoptat el “Código ético de autorregulación sobre el etiquetado y publicidad de los productos de software de entretenimiento” que es fonamenta en el sistema de classificació PEGI.

En el portal web de PEGI es poden consultar les classificacions dels jocs que han adoptat aquest sistema, utilitzant la seva: Base de dades.

Com podem saber quan són inapropiats els videojocs pels infants i adolescents?

Els videojocs tenen forces aspectes positius, perquè permeten entrar en un nou mon tecnològic, el fan més accessible i ajuden a adaptar-nos a aquest entorn tant canviant.

Els videojocs competeixen amb els jocs tradicionals i el seus punts forts son el seu impacte visual i sonor i la seva interactivitat.

Els videojocs també creen vincles, perquè ens permeten formar part de grups de jocs, parlar-ne, competir amb un altre company o campanya i fins i tot fer jocs multi jugadors.

Però els videojocs també poden tenir efectes perjudicials en el desenvolupament personal, sobre tot en els infants i en els adolescents, pel que ens cal escollir bé a l’hora d’anar-los a comprar, mirant bé els símbols de l’etiquetatge del producte i l’edat recomanada.

SÍMBOLS DEL SISTEMA PEGI

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

SÍMBOLS DEL SISTEMA ESRB

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

ARTICLES RELACIONATS PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ

Informe d’Amnistia Internacional de l’any 2007 sobre els videojocs.

Els continguts dels videojocs.

Videojuegos y transmisión de valores. M.ª Teresa Gómez Del Castillo Segurado

Gèneres de jocs i videojocs. Una aproximació des de diverses perspectives teòriques. Óliver Pérez Latorre

Anàlisi dels valors dels videojocs (*)

(*) Nota: Cap dels anuncis inclosos en aquesta secció han estat publicats per l’autor del bolg, tots ells han estat publicats pels respectius titulars dels drets de la propietat intel·lectual i provenen de “You Tube”, i es comuniquen d’acord amb la seva llicència corresponent  (llicència You Tube o Creative Commons) que permet a tota la comunitat d’internautes inserir-los en els seus blogs o pàgines web.
A banda d’això, cal tenir en compte que d’acord amb el que s’estableix a l’article 32 del TRLPI es pot incloure en l’obra pròpia, fragments d’obres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i que la seva inclusió es faci a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític, i cal assenyalar que aquest blog és un blog educatiu que va adreçat al sector docent i d’investigació en l’àmbit del dret del consum.
En cap cas s’ha volgut perjudicar cap de les empreses ni dels productes que apareixen en els vídeos, simplement s’ha volgut realitzar un anàlisi entorn dels videojocs i dels valors existents en la societat del consum.

Si voleu podeu escoltar aquest programa de ràdio on vàrem parlar sobre els videojocs i els valors socials

http://www.ivoox.com/videojocs-i-valors_md_924941_1.mp3″ Ir a descargar

Us proposo que classifiqueu sota els vostres criteris personals, cada un d’aquests videojocs i mireu si coincideix el vostre criteri amb el del creador del producte, pel que fa a l’adequació dels  continguts i a les edats recomanades.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 6 Novembre 2013, in EDUCACIÓ PER AL CONSUM and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: