Les joguines i els valors socials

Els valors publicitaris

Els valors de la pau i la justícia es troben recollits, a nivell internacional en la Convenció pels drets dels infants, que en el  seu article 29 s’estableix que:

1. Els Estats part convenen que l’educació del nen ha d’anar adreçada a:

 a) Desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física del nen fins al màxim de les seves possibilitats;

 b) Infondre en l’infant el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals i dels principis consagrats en la Carta de les Nacions Unides;

 c) Infondre en l’infant el respecte dels seus pares, de la seva pròpia identitat cultural, del seu idioma i els seus valors, dels valors nacionals del país en què viu, del país que sigui originari i de les civilitzacions diferents de la seva;

 d) Preparar l’infant per assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, pau, tolerància, igualtat dels sexes i amistat entre tots els pobles, grups ètnics, nacionals i religiosos i persones d’origen indígena;

 e) Infondre en l’infant el respecte del medi ambient natural.

Aquest conveni ens diu que en cap cas això s’ha d’interpretar com una restricció de la llibertat dels particulars i de les entitats per establir i dirigir institucions d’ensenyament, a condició que es respectin els principis enunciats abans i que l’educació donada en aquestes institucions s’ajusti a les normes mínimes de l’Estat.

A Catalunya, en relació als valors publicitaris i especialment, pel que fa als infants i als adolescents, cal tenir en compte que la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència estableix, en el seu article 59, que el Govern, i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya en l’àmbit dels mitjans audiovisuals, amb la finalitat de protegir adequadament els drets dels infants i els adolescents, han de fixar per reglament els límits de la publicitat divulgada en el territori de Catalunya adreçada a aquestes persones, atenent especialment els principis següents, que han d’ésser exigibles a la publicitat emesa pels mitjans de comunicació social que emeten o tenen difusió en el territori de Catalunya.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Anàlisi de la publicitat (*)

(*) Nota: Cap dels anuncis inclosos en aquesta secció han estat publicats per l’autor del bolg, tots ells han estat publicats pels respectius titulars dels drets de la propietat intel·lectual i provenen de “You Tube”, i es comuniquen d’acord amb la seva llicència corresponent (llicència You Tube o Creative Commons) que permet a tota la comunitat d’internautes inserir-los en els seus blogs o pàgines web.
A banda d’això, cal tenir en compte que d’acord amb el que s’estableix a l’article 32 del TRLPI es pot incloure en l’obra pròpia, fragments d’obres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i que la seva inclusió es faci a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític, i cal assenyalar que aquest blog és un blog educatiu que va adreçat al sector docent i d’investigació en l’àmbit del dret del consum.
En cap cas s’ha volgut perjudicar cap de les empreses ni dels productes que apareixen en els vídeos, simplement s’ha volgut promoure un anàlisi entorn dels recursos del màrqueting i dels valors existents en la societat del consum.

Tots i totes hem normalitzat tant els missatges publicitaris que sovint ja hem interioritzat els valors socials que ens volen transmetre.

 • És normal veure joguines adreçades especialment a les nenes, que apareixen relacionades amb les tasques domèstiques i la cura dels infants (cuinetes, cotxets, rentadores, planxes, neteja…)
 • També és freqüent associar aquestes figures a nines que representen uns cànons de bellesa determinada, on es potencia les figures estilitzades, maquillades i vestides a “la moda”.
 • Per altra banda, els anuncis dirigits als nens, potencien els jocs bèl·lics i de força, com les armes, els equips de “super agents”, els jocs de bricolatge, els esports d’acció…
 • També és freqüent que els anuncis, dirigits tant a nens com a nenes, fomentin el consum i la possessió de béns, com una manera de distinció social, de clara estratificació social.

Cap d’aquests elements és innocu i com ja hem comentat abans, els jocs i les joguines preparen als nens i a les nenes per a l’edat adulta, pel que els valors que els transmetin les joguines, de ben segur tindran una forta influència en el seu desenvolupament personal i social.

Si voleu podeu escoltar aquet programa de ràdio on vàrem parlar sobre la publicitat i la igualtat efectiva de dones i homes.

http://www.ivoox.com/publicitat-les-persones-consumidores-i-igualtat_md_1160867_1.mp3″ Ir a descargar

La llei estableix que la publicitat o la televenda adreçades a menors han de transmetre una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes, per aquest motiu s’han d’evitar els missatges que contenen discriminacions o diferències per raó del consum del producte anunciat. En particular, la publicitat de joguines adreçada a infants i adolescents ha d’anar orientada a fomentar les joguines no sexistes. També estan prohibides totes les formes de publicitat que inciten a la violència.

Les empreses saben perfectament que els nens i les nenes d’avui són els consumidors de demà.

Fixeu-vos en aquest anunci del nou SEAT León, on el nen que està jugant amb la seva nau espacial, la substitueix pel joguet del seu pare, el nou Seat León, que és molt millor que la seva nau espacial …. La transformació dels nens i nenes en consumidors adults…

Aquest altre vídeo ha tingut milers de visites a You Tube en pocs dies, és un anunci de joguines per a nenes  que trenca els  tòpics de les joguines de nenes i vol cridar-nos l’atenció en  el fet que hi ha professions, com les de les enginyeries, on la major part d’estudiants són nois i no noies.

Si les joguines són una forma d’aprendre i d’introduir-nos en el mon dels adults, és imprescindible que els missatges que ens transmetin no siguin limitadors ni pels nois ni per les noies, que hauran de poder decidir lliurament, en un futur, quina serà la seva professió (això malgrat la crisi econòmica).

Ara bé, malgrat aquest missatge positiu, trobo que l’anunci és una mica opulent en la seva escenografia, excessivament consumista. Les nenes fan els seus invents, però utilitzen un munt de productes, en un entorn socioeconòmic molt concret.

 No és pas un anunci igualitari pel que fa al poder adquisitiu i també és un anunci poc sostenible ambientalment.

Us convido a realitzar un anàlisi dels següents anuncis i us proposo les següents qüestions:

 • Fomenta el materialisme?
 • Fomenta el consumisme i l’endeutament?
 • Associa el producte amb la felicitat o autorealització personal?
 • És un anunci sexista (què només s’adreça a homes o a dones)?
 • És un anunci que reforça una imatge estereotipada de la dona?
 • És un anunci que reforça una imatge estereotipada de l’home?
 • És un anunci que fomenta la violència ?
 • És un anunci que fomenta la solidaritat, la igualtat o el treball en equip?

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 7 Novembre 2013, in DRETS PERSONES CONSUMIDORES, EDUCACIÓ PER AL CONSUM and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: