Declaració de concurs necessari a Dental Salud 2012 SL

cierre funnydentEn un altre article d’aquest blog ja vàrem parlar del tancament de les clíniques dentals FUNNYDENT i de com això va afectar a moltes persones consumidores que després d’avançar els seus diners varen quedar-se sense la possibilitat de rebre els serveis odontològics que havien contractat.

En aquest mateix article ja analitzàvem la possibilitat que l’empresa entrés en concurs de creditors i això és precisament el que va passar el dia  5 d’octubre de 2016, quan  el Jutjat Mercantil número 9 de Madrid, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), de l’Edicte de 22 de setembre, que es pot  consultar en el següent enllaç, va notificar que mitjançant AUTO  de 20 de setembre de 2016 que s’havia declarat en concurs necessari a DENTAL SALUD 2012 SL amb número d’identificació B86328176, amb domicili a Navalcarnero, Camino Villaviciosa, 22 (Madrid).

Recordem que el procediment concursal  està pensat per quan tenim un conjunt de persones físiques i jurídiques perjudicades per la situació d’insolvència de l’empresa i fixa uns mecanismes per determinar en quin ordre i amb quins recursos s’atenen, per part de l’empresa en crisi, els deutes i les obligacions que l’empresa ha adquirit amb els  clients, els treballadors  i els proveïdors.

Aquest mecanisme es regula a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal –LC- i la declaració del concurs l’ha de sol·licitar l’empresa (concurs voluntari), o també la pot sol·licitar algun creditor (concurs necessari), que és el que ha passat en aquesta ocasió.

L’administració concursal fa la llista de creditors i fixa l’ordre per recuperar els diners i les persones consumidores s’han de posar a la cua per recuperar-los i passaran a sumar-se a la resta de creditors que també volen cobrar.

Les persones consumidores tenen 30 dies per comunicar la seva situació a l’administració concursal i aquest termini finalitza el proper dia 7 de novembre de 2016.

Si no es fa en aquest termini, llavors els crèdits es classifiquen com a crèdits subordinats i, per tant, postergats a l’efecte de pagament després dels crèdits ordinaris.

Com s’ha de fer?

tancament funnydentLes persones afectades pel tancament de les clíniques dentals de FUNNYDENT vinculades a Dental Salud 2012 SL (que no són totes les persones afectades)  i que van efectuar el pagament del seu tractament dental per avançat, ja sigui pagant en metàl·lic, o mitjançant targeta bancària, o bé mitjançant el crèdit al consum, sense que haguessin pogut recuperar els seus diners, poden ser considerades creditores i per tant, si volen recuperar els seus diners han de comunicar els seus crèdits a l’administració concursal i només en el cas que vulguin presentar-se al concurs ho hauran de fer per mitjà d’advocat i procurador.

Segons va publicar el diari “El País” en la seva edició electrònica de 30 de gener de 2016 “ Las clínicas están agrupadas en dos sociedades: los centros de Madrid pertenecen a Dental Salud 2012 SL y los de Cataluña a la empresa Catalunya Dental 2014 SL.

Per tant, les persones afectades pel tancament de les cíniques dentals de Sabadell i Mataró no serien, probablement, persones creditores de Dental Salud 2012 SL, però això s’hauria de verificar a la documentació contractual que disposin les persones afectades.

Dit això, el  cas del concurs de Dental Salud 2012 SL  el porta el  Jutjat del Mercantil n.º 9 de Madrid i és el  concurs 970/2015, amb número d’identificació general del procediment 28.079.00.2-2015 / 0.265.769, per acte de data 2016.09.20,.

L’Administració concursal és AUREN CONCURSAL, SLP, amb domicili postal a Av. General Perón, n.º 38, 3.ª planta, tel 912.037.400, fax 912.037.470, i adreça electrònica ac.dentalsalud@mad.auren.es

L’adreça electrònica del Registre Públic Concursal on es publicaran les resolucions que portin causa del concurs, és www.publicidadconcursal.es

Cal enviar un escrit a  l’administració concursal comunicant l’existència dels crèdits

Les persones consumidores afectades ho hauran de fer de forma escrita i s’hi ha d’adjuntar el títol o els documents originals o les còpies autenticades d’aquests relatius al crèdit.

La comunicació s’ha de formular per escrit signat pel creditor, per qualsevol altre d’interessat en el crèdit o per qui acrediti representació suficient d’ells, i s’ha d’adreçar a l’administració concursal.

La comunicació ha d’expressar:

  • El nom, el domicili i altres dades d’identitat del creditor, així com les relatives al crèdit, el seu concepte, la quantia, les dates d’adquisició i venciment, les característiques i la qualificació que es pretengui.
  • Si s’invoca un privilegi especial, s’han d’indicar, a més, els béns o drets als quals afecti i, si s’escau, les dades registrals.
  • També s’ha d’indicar un domicili o una adreça electrònica perquè l’administració concursal practiqui totes les comunicacions que siguin necessàries o convenients, i tenen efectes plens les que es trametin al domicili o a la direcció indicats.

S’hi ha d’adjuntar una còpia, en forma electrònica en cas que s’hagi optat per aquesta forma de comunicació, del títol o dels documents relatius al crèdit.

Llevat que els títols o els documents figurin inscrits en un registre públic, l’administració concursal pot sol·licitar els originals o les còpies autoritzades dels títols o documents aportats, així com qualsevol altra justificació que consideri necessària per al reconeixement del crèdit.

On s’ha d’enviar?

L’escrit es pot enviar al domicili o a l’adreça electrònica de l’administrador concursal

La comunicació es pot presentar en el domicili designat a aquest efecte: AUREN CONCURSAL, SLP, amb domicili postal a Av. General Perón, n.º 38, 3.ª planta, tel 912.037.400, fax 912.037.470, i adreça electrònica

També es pot efectuar la comunicació per mitjans electrònics a l’adreça electrònica  ac.dentalsalud@mad.auren.es

Si voleu més informació la trobareu a:

EMPRESES, CONSUMIDORS I CONCURS DE CREDITORS. QUÈ PASSA QUAN LA PERSONA CONSUMIDORA HA PAGAT I L’EMPRESA NO POT PRESTAR ELS SEUS SERVEIS?

EMPRESES QUE TANQUEN I DEIXEN A LES PERSONES CONSUMIDORES SENSE ELS SERVEIS QUE AQUESTES JA HAVIEN PAGAT

LA PROTECCIÓ DE LA SALUT DE LES PERSONES AFECTADES PEL TANCAMENT DE LA CLÍNICA DENTAL FUNNYDENT

Article : Funnydent: Declaració de concurs necessari a Dental Salud 2012 SL

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas

Publicat al blog: Informació i educació per al consum

Enllaç curt: http://wp.me/p3lAPu-vW

Es recorda que l’autor d’aquest article no inserirà cap tipus de publicitat  en aquest blog. Ara bé,  WordPress, com a titular del domini,  pot fer-ho i en aquest cas la publicitat apareixerà  en l’espai inferior de l’article.

En cap cas l’autor manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn, no en controla els continguts i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que utilitzin aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 5 Novembre 2016, in ALARMA SOCIAL and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: