Les persones consumidores i les etiquetes dels productes d’agricultura sostenible

Aquestes últimes setmanes  s’està fent una campanya de difusió a la televisió per donar a conèixer, entre les persones consumidores, la producció integrada i moltes persones, de ben segur que es preguntaran les diferències que hi entre els productes de producció integrada i els productes de proximitat o amb els productes ecològics.

Tenim prou informació per saber fàcilment les diferències reals que existeixen entre tres etiquetatges de qualitat ambiental, que recauen sobre el mateix tipus de productes, però que volen dir coses tant diferents?

Les persones consumidores que volen fer un consum diligent i llegeixen les etiquetes, cada cop han d’estar més pendents de conèixer nous logotips de qualitat i he de dir que, en la meva opinió, un excés de logotips no crec que ajudin gaire a crear la confiança que es busca, malgrat la qualitat que es vol oferir.

Actualment les persones consumidores podem trobar fàcilment productes ecològics als establiments, però que no són pas productes de proximitat, o bé podem trobar productes de proximitat, però que no són pas ecològics i finalment, encara pot ser molt difícil trobar productes etiquetats amb la marieta de la producció integrada.

En altres articles d’aquet mateix bloc ja he parlat dels productes ecològics i de proximitat, pel que avui m’agradaria parlar exclusivament de la producció integrada.

Què és la producció integrada?

A diferència de la producció ecològica, la producció integrada si que permet la utilització de productes agroquímics de síntesi  però obliga a realitzar tot un seguit de pràctiques encaminades a la protecció del medi ambient i fomentar la biodiversitat de l’agrosistema, la millora de la fertilitat del sòl, la realització de pràctiques de cultiu que afavoreixin l’augment de la matèria orgànica i redueixin el risc d’erosió i degradació del sòl, un control acurat del sistema de reg, el control integrat de plagues i malalties, la revisió de la maquinaria i els equips de tractaments, la gestió dels quaderns d’explotació i, si s’escau de postcollita.

Així doncs, les persones consumidores que trobin en l’etiquetatge del producte agrícola el distintiu de “la marieta” sabran que estan davant d’uns productes de qualitat certificada molt controlats.

Podeu trobar més informació al portal del Consell Català de la Producció Integrada.

Bones pràctiques agrícoles

Al portal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, al que podem accedir amb aquest enllaç, hi trobarem les  bones pràctiques agràries enfocades a garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social dels productes agrícoles.

Aquí trobem els diferents àmbits de control ambiental dels productes agraris i fonamentalment tres guies resum sobre les condicions que han de complir les activitats agràries:

D’aquestes guies en podem destacar els següents aspectes clau a controlar en les pràctiques de l’agricultura sostenible:

Contaminació de les aigües per un mal ús de fertilitzants

Un dels principals problemes de l’agricultura pel que fa a la contaminació de les aigües, és la contaminació per nitrats procedents dels fertilitzants. Per aquest motiu, unes bones pràctiques han de permetre ajustar les aportacions de nitrogen a les necessitats del cultiu, el que vol dir ajustar-se més amb les dosis, els moments, la concentració dels productes, l’ús de dels fems, els purins i les gallinasses, per tal de reduir-ne el volum al màxim i anar en compte de no aplicar-ho prop de cursos d’aigua, pous o fonts.

La producció integrada i la lluita contra plagues

Pel que fa a la lluita contra les plagues que afecten a les collites, a Catalunya hi ha un sistema de producció d’aliments, basat en l’ús de mètodes avançats de lluita biològica per al control de plagues i malalties, combinat amb l’ús de tècniques tradicionals basades en l’ús d’agroquímics, per obtenir productes d’una gran qualitat i alhora plenament sostenibles. Aquest sistema forma part d’una estratègia internacional que es pot consultar al següent enllaç extern a International Organisation for Biological Control (IOBC).

La campanya de difusió de l’etiqueta de la marieta

Segons una nota de premsa de la Generalitat de data 26 de maig de 2017,

“Agricultura es compromet amb la promoció i divulgació de la Producció Integrada d’aliments”

Segons la informació facilitada en aquesta nota de premsa, a Catalunya hi ha 2.476 productors de producció integrada i 108 elaboradors.

Aquest tipus de producció compta amb 46.431 hectàrees i els cultius majoritaris són la fruita dolça, amb 17.537h, que representa el  36,49% de la superfície total de fruita dolça de Catalunya, i l’olivera ,amb 14.222 h, que representa el 12,29% de la superfície total d’olivera a Catalunya.

La demarcació de Lleida és la que concentra la gran majoria d’aquestes hectàrees.

Tots aquests productes s’etiqueten amb el distintiu de la producció integrada (una marieta) i la normativa que ho regula és l’ORDRE ARP/208/2003, de 7 de maig, per la qual s’aprova el Reglament de règim interior del Consell Català de la Producció Integrada.

Article: Les persones consumidores i les etiquetes dels productes d’agricultura sostenible

publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/

enllaç: http://wp.me/p3lAPu-Bu

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas.

Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum.

Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolc, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest bloc manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 3 Juliol 2017, in ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE, CONSUM RESPONSABLE and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: