La plataforma de resolució de litigis en línia per solucionar les reclamacions de consum a la Unió Europea per les compres realitzades online

En un altre article d’aquest mateix bloc ja vaig parlar sobre “Els drets de les persones consumidores en la compra de productes i serveis a Internet” i  vaig fer una especial referència als problemes que podia suposar, cas de tenir un problema amb la nostra compra online,  que l’empresa a qui li compràvem el producte, no estigués ubicada dins del territori nacional o de la unió Europea. Ho podreu consultar a  l’enllaç de l’article “A qui li estem comprant un producte quan ho fem online?”.

Doncs bé, en aquest nou article m’agradaria parlar-vos de la nova plataforma per a la resolució de conflictes de consum a països de la Unió Europea, que s’ha posat en marxa d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) n o 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE.

Aquesta plataforma està operativa des del dia 15 de febrer de 2017 i s’hi pot accedir des del següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr

Per resoldre els vostres dubtes podeu consultar la llista de preguntes més freqüents al següent enllaç, o bé us podeu adreçar directament al vostre punt de referència nacional que trobareu en el següent enllaç o descarregar-vos la guia explicativa al següent enllaç.

La plataforma

Aquesta plataforma és un lloc web interactiu i multilingüe i gratuït, que es constitueix com un punt d’accés per a persones consumidores i empreses per a la resolució extrajudicial de litigis contractuals derivats de contractes de compravenda o prestació de serveis celebrats en línia.

La novetat més important, crec jo, és que a diferència de la mediació i l’arbitratge nacional, aquesta plataforma també permet a les empreses presentar reclamacions contra les persones consumidores.

Els empresaris, comerciants i plataformes o mercats que ofereixin els seus productes o serveis de forma electrònica tenen l’obligació d’incloure a la seva pàgina web, un enllaç, de fàcil accés, a la plataforma i si oferissin els seus productes a través de correu electrònic, han d’incloure en aquest la informació sobre aquest enllaç.

Es pot omplir el formulari electrònic, disponible en totes les llengües oficials de la Unió i permet adjuntar-hi els documents que es considerin oportuns en relació a la reclamació.

Caldrà que ens creem un compte com a usuaris del portal que en permetrà fer un seguiment de la reclamació en el nostre espai personal.

Aquest formulari s’envia a l’autoritat nacional del nostre país d’origen i aquesta autoritat nacional  ho enviarà a l’entitat nacional de resolució alternativa competent que les parts hagin acordat, estant aquestes obligades a concloure el procediment en un termini de 90 dies.

Així doncs, cal tenir en compte que caldrà  posar-se d’acord amb l’altra part implicada per triar un organisme de resolució de litigis que tramiti el cas i que cada organisme de resolució de litigis aplica les seves pròpies normes i procediments, que solen ser més senzills, ràpids i barats que acudir als tribunals.

Recordeu doncs, que caldrà preguntar abans si els resultats finals del procediment, segons mètode i organisme utilitzat, són vinculants o no i per tant, si tenim la possibilitat de continuar el cas per altres vies, com podria ser la judicial.

Passos a seguir

  • Primer cal presentar la reclamació

Cal omplir el formulari de reclamació en línia i quan l’altra part el rebi ens hem de posar d’acord per decidir  quin organisme de resolució de litigis tramitarà la reclamació.

Tenim 30 dies per fer-ho i podem escollir l’organisme de resolució de conflictes en aquest enllaç.

Un cop escollit, el mateix portal web enviarà automàticament a aquest organisme les dades de la reclamació. Si no aconseguim posar-nos d’acord, la nostra reclamació s’arxivarà.

  • Tramitar la reclamació

Si ens hem posat d’acord, l’organisme de resolució de litigis escollit té tres setmanes per decidir si és o no competent per tractar el nostre litigi i informar-nos d’això. Si necessita més informació, és possible que es posi en contacte amb nosaltres.

Si és competent ens proposarà una solució en el termini de 90 dies i ens informarà del resultat.

Si no ens agrada aquest sistema tenim aquestes altres alternatives per intentar solucionar el nostre conflicte

Centres Europeus del Consumidor
Procediment de poca quantia
Procediment judicial (més informació al següent enllaç)
Requeriment europeu de pagament
Organitzacions de persones consumidores ( més informació en el següent enllaç)
https://e-justice.europa.eu
http://europa.eu/youreurope/

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas.

Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum.

Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que l’autor d’aquest article no inserirà cap tipus de publicitat  en aquest blog. Ara bé,  WordPress, com a titular del domini,  pot fer-ho i en aquest cas la publicitat apareixerà  a l’espai inferior de l’article.

En cap cas l’autor manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn, no en controla els continguts i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que utilitzin aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 23 Juliol 2017, in DRETS PERSONES CONSUMIDORES and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 comentari.

%d bloggers like this: