CONTACTAR AMB L’AUTOR

Formulari de contacte si sou …

Una Associació empresarial,   un gremi comercial o  professional o un   Col·legi professional,  per:

Sol·licitar   la meva col·laboració en la participació    en congressos, seminaris, conferències o cursos relacionats   amb el dret de consum i la seva relació amb la creació i la gestió de comerços   i de petites i mitjanes empreses.

Un mitjà de   comunicació social per:

Sol·licitar   la meva col·laboració  en col⋅loquis i   en programes de ràdio i de televisió dedicats a temes relacionats amb els   drets de les persones consumidores.
També   podeu posar-vos en contacte amb mi per realitzar col·laboracions relacionades   amb l’àmbit del dret del consum, en publicacions.

Una Administració pública o un centre oficial   de formació per funcionaris per:

Sol·licitar   la meva col·laboració en la participació en seminaris, en cursos o en   conferències, dirigides a empleats públics, relacionades amb el dret del   consum i les competències de les administracions públiques en aquest àmbit.

Una Universitat o un  Institut Universitari de Formació   continuada per:

Sol·licitar   la meva col·laboració en el desenvolupament de cursos d’especialització o   activitats específiques de formació,  relacionades amb l’àmbit jurídic del dret del   consum.

Si ho preferiu també podeu posar-vos en contacte amb mi a la següent adreça electrònica

fxsanchez@icamat.org

Observacions a tenir en compte

Aquest blog no és un servei d’assessorament i no  està pensat per donar respostes a consultes sobre temes particulars.

Qualsevol dada facilitada pels usuaris d’aquest blog es fa de manera expressa i voluntària, a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició en aquest blog i mai seran incorporada en cap fitxer automatitzat de dades de caràcter personal.

La persona usuària del blog ha de saber que, que Internet no és del tot segur i que  la informació  podria arribar a ser coneguda per tercers a l’entrar a la xarxa. Per això, es recomana que  el missatge no inclogui mai  informació que vostè consideri confidencial, en aquests casos seria més segur contactar per una altra via i cancel·lar la seva transmissió.

L’autor del blog  no pot assumir la responsabilitat derivada del fet de què terceres persones puguin arribar a conèixer el contingut d’aquest missatge durant la seva transmissió.

Les dades seran tractades per l’autor del blog de forma confidencial, amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud de servei, comentari o suggeriment dels usuaris que naveguen pel blog.

Algunes de les dades sol·licitades en el formulari de contacte són necessàries per a establir una comunicació i/o prestació de serveis efectiva entre l’autor del blog  i l’usuari.

Les dades facilitades pels usuaris es consideraran veraces, exactes, complertes i actualitzades sent els únics responsables pels errors o perjudicis que es puguin ocasionar per l’incompliment d’aquesta obligació.

La falta d’emplenament de les mateixes o el subministrament de dades incorrectes pot impossibilitar a l’autor del blog gestionar correctament la informació o serveis requerits.

Anuncis