L’AUTOR

xavier-sanchez-moragas.jpg

Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en Dret

Màster universitari en Responsabilitat Social Corporativa . Universitat Oberta de Catalunya. (Estudis en curs, 30 crèdits cursats 2018: Màrqueting responsable i gestió de la reputació / Temes actuals en RSC / Finances i Inversió Responsables / Direcció Responsable de Persones / Producció neta i bones pràctiques ambientals / Consum responsable i intel·ligència de mercat / Introducció a l’empresa).

Assistent tècnic en consum –ICNOP- Departament d’Ensenyament Generalitat de Catalunya -Institut Català del Consum (1999)

Titulat en Dret Públic . Universitat Oberta de Catalunya (2005).

Titulat en Responsabilitat Civil i Penal. Universitat Oberta de Catalunya (2009).

Titulat en Dret i Ciències Socials. Universitat Oberta de Catalunya (2010).

Postgrau “Anàlisi de riscos i punts crítics de control a la indústria alimentària” .  Institut Químic de Sarrià  (Curs acadèmic 1993 – 1994)   

Curs d’especialització de “ Noves tecnologies, autocontrol i prevenció microbiològica en les indústries alimentaries”. Centre de referència en tecnologia d’ aliments  de Catalunya.  Universitat de Lleida – Departament de tecnologia d’aliments, unitat de microbiologia. (1995)

Seminari d’actualització jurídica local Josep Maria Esquerda. Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis de Formació. Seminaris 2014/2015.

Seminari d’actualització jurídica local Josep Maria Esquerda. Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis de Formació. Seminaris 2016/2017.

Formació específica com a tècnic de Consum

 • I Curs  de formació en matèria de comerç i consum. Escola d’Administració Pública de Catalunya. Barcelona 1987.
 • Curs per a inspectors de consum. Ministeri de Sanitat i Consum.  Madrid 1987.
 • Curs de Formació continuada. La Tecnologia en els nostres aliments: aspectes de nutrició i de salut.  Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Barcelona. 1989
 • Curs “microbiologia aplicada als aliments” Laboratori Garrigó. Barcelona 1989 .
 • Curs de Formació continuada: Toxicologia i seguretat dels aliments. Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Barcelona. 1990
 • Curs de Formació per a inspectors municipals en matèria de consum i disciplina del mercat. Direcció General de Consum i Disciplina de Mercat de la Generalitat de Catalunya. Barcelona 1992. 
 • Curs de control del sector carni en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona – Servei de Salut Pública i Consum -. 1996
 • Curs d’inspecció del sector pastisser i forns de pa d’àmbit municipal. Diputació de Barcelona. – Servei de Salut Pública i Consum -. 1997. 
 • Jornada Tècnica sobre “Implantació del Sistema d’Anàlisi de Riscos i Control de Punts Crítics en Establiments Alimentaris”. Ajuntament de Badalona. 19 d’Abril 1999 . 
 • Jornada Tècnica sobre “Plans de Neteja i Desinfecció en Establiments d’Ús Col·lectiu”. Ajuntament de Badalona. 28 d’Abril 1999 . 
 • Diplomat “Assistent tècnic en Consum”. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya – INCANOP -. Barcelona 1999.
 • Curs de millora de la qualitat en la comercialització del peix fresc. Escola de Capacitació Nàutic pesquera de Catalunya. Generalitat de Catalunya –  Direcció General de Pesca i Afers Marítims. 2001.  
 • Sessió consumidorista “La informació en l’oferta, promoció i publicitat immobiliària”. Diputació de Barcelona.  Març 2002 . 
 • Jornada Europea sobre seguretat dels productes de consum. Institut Català del Consum – Centre Europeu del consumidor. Barcelona, juny de 2002 .
 • Curs “L’Autocontrol als establiments d’elaboració i comerç minorista de la carn i menjar per emportar”. Fundació Oficis de la Carn. Barcelona, 2003. 
 • Aula sobre el Reial Decret Legislatiu 1/2007 del consum. Agència Catalana del Consum. Gener de 2008.  
 • Aula sobre la jurisdicció civil i la protecció de la persona consumidora. Agència Catalana del Consum. Novembre de 2008 . 
 • IX Jornada Tècnica sobre el sistema Arbitral de Consum. Diputació de Barcelona. Novembre de 2008.  
 • Sessió consumidorista sobre els drets dels usuaris de vehicles automòbils. Diputació de Barcelona. Març  de 2009. 
 • XV Tobada de Serveis Municipals de Consum de la província de Barcelona. Diputació de Barcelona. Octubre de 2009   
 • Curs “Vies de resolució de conflictes: la mediació i l’arbitratge de Consum”. Agència Catalana del Consum i Instituto Nacional del Consumo. Barcelona, gener de 2010
 • Aula d’actualització de la normativa sobre consum. Agència Catalana del Consum. Barcelona, maig de 2010. 
 • Diploma AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM – INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO “Marc competencial del Consum”. Barcelona, maig de2010.
 • Aula sobre la jurisdicció mercantil i els drets de les persones consumidores. Agència Catalana del Consum. Barcelona, juny de 2010 .
 • Diploma AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM – INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO “Nous productes, serveis i modalitats de venda”. Barcelona, octubre de2010.
 • Diploma AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM – INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO ” La protecció dels consumidors en l’àmbit financer”. Barcelona,  juliol 2013
 • Curs “La tramitació d’activitats empresarials en el món local: de la seva regulació i règims d’intervenció i control, als models organitzatius i de tramitació electrònica”. FMC. Barcelona juny 2014.
 • Aula d’actualització de la normativa sobre consum I. Agència Catalana del Consum. Barcelona, abril 2016.
 • Aula d’actualització de la normativa sobre consum II. Agència Catalana del Consum. Barcelona, juliol 2016.
 • Aula d’actualització de la normativa sobre consum III. Agència Catalana del Consum. Barcelona, novembre 2016.
 • XVI Jornada Tècnica sobre el sistema Arbitral de Consum. Diputació de Barcelona. Novembre de 2016.
 • Curs “Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial”. EAPC. Barcelona, febrer 2017.
 • Aula d’actualització de la normativa sobre consum “Clàusules abusives en préstecs hipotecaris”. Agència Catalana del Consum. Barcelona, maig 2017.
 • Aula d’actualització de la normativa sobre consum ”Nova llei de comerç, transposició ADR i bo social”. Agència Catalana del Consum. Barcelona, novembre 2017.
 • XVII Jornada Tècnica sobre el sistema Arbitral de Consum. Diputació de Barcelona. Novembre de 2017.
 • JORNADA Pobresa energètica: regulació jurídica i protecció dels drets de les persones, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya, la Universitat de Barcelona i TransJus (12 de febrer de 2018).
 • Taller sobre l’ aplicació pràctica de convenis arbitrals i les seves limitacions. Agència Catalana de Consum (16 de març de 2018)

Formació com a formador i mediador

 • Curs “la comunicació a l’empresa”. Fundació EMI. Barcelona, 1989  
 • Diplomat en educació del lleure: diploma de director d’activitats de lleure infantil i juvenil. Generalitat de Catalunya. 1992.
 • Curs de formació de formadors. Fundació Dr. Robert – Universitat Autònoma de Barcelona. Desembre 2001 
 • Curs de formació de formadors. Direcció de serveis de formació de la Diputació de Barcelona. 2009.
 • Taller de comunicació interpersonal. GAPS-INNOVA – Federació de Municipis de Catalunya. Barcelona, 2010
 • Curs de “Gestió i Resolució de conflictes”. Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació – IDFO-. Mataró, 2010 
 • Curs de “Desenvolupament personal”. Fundació Privada CETEMMSA – TECHNOLOGICAL CENTER Mataró, juliol de 2010.
 • Curs ”Habilitats directives”. Fundació Privada CETEMMSA – TECHNOLOGICAL CENTER  Mataró, desembre 2010.
 • Curs “Coaching”. Fundació IDFO. Mataró, març 2011
 • Curs “Programació Neurolingüística”. Fundació IDFO. Mataró, abril 2011
 • Curs “Disseny i desenvolupament d’una acció formativa”. Departament de Didàctica i Organització Educativa UB – Àrea de Formació de la Diputació de Barcelona, novembre 2012.
 • Curs de mediació de consum avançada. Agència Catalana de Consum, abril de 2018.

Experiència docent

Publicacions en temes de consum

Col·laboracions en mitjans de comunicació

Anuncis